HVD Holding AG Sp.z.o.o.

ul. Piechoty Łanowej 9A

02-951 Warszawa


Tel: +48 22 885 81 50 

Fax: +48 22 885 81 42
E-mail: biuro@hvd.pl